۳۲ تریلیون دلار “ثروت مخفی” دنیا

۳۲ تریلیون دلار “ثروت مخفی” دنیا

در این لیست نام دهها سیاستمدار ،دیکتاتور و روسای جمهور و مقامات سابق و فعلی جهان و وابستگان آنها وجود دارد.طبق اعلام انجمن بین المللی خبرنگاران تحقیقی بیش از 130 هزار نفر از 170 کشور جهان دارای دارایی های مخفی هستند. نتایج...