نیروهای سوری در عملیات پاکسازی شهر دوما، کنترل این شهر را به دست گرفتند

نیروهای سوری در عملیات پاکسازی شهر دوما، کنترل این شهر را به دست گرفتند

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با تحت کنترل در آوردن شهر دوما، به گروه‌هاي مسلح تلفات سنگيني وارد کرده‌اند.به گفته مقام‌هاي دولتي سوريه، تعداد زيادي از مردان مسلح درعمليات نظامي چند روزه با هدف پاک‌سازي شهر از...