تصویر منتشر نشده از دوران جوانی یک مرجع تقلید

تصویر منتشر نشده از دوران جوانی یک مرجع تقلید

ايشان از سال ۱۳۷۸ هجری قمری پس از تدریس سال‌های متوالی دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را آغاز نمود و نزدیک به دوازده سال در نجف آن را ادامه داد. ...