دوباره بساط طرب شد مهیا، دوباره رسیده شب شور و غوغا

دوباره بساط طرب شد مهیا، دوباره رسیده شب شور و غوغا

چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما ، همه شیعه گردیمو بی تاب مولا غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل ، بزن دل به دریا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوری ز اولاد زهرا...