محرومیت ۴ میلیون نفر از یارانه جدید

محرومیت ۴ میلیون نفر از یارانه جدید

به گزارش دنیای اقتصاد ، با تصمیم دولت مبنی بر پرداخت یارانه جدید نان به خانوارها و افزایش سه هزار تومانی یارانه نقدی بدون اجرای فاز دوم، زمان و چگونگی اجرای این فاز در‌هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. بنا بر اعلام...