۱۴ دلیل هجرت حضرت معصومه(س) به ایران

۱۴ دلیل هجرت حضرت معصومه(س) به ایران

*مهاجرت علویان به ایران علویان و سادات به علت حساسیت حکومت نسبت به آن‏ها، همواره مورد آزار و اذیت حکومت قرار می‏گرفتند و در صورت اعتراض، با کوچک‏ترین بهانه و سوء ظنی تحت تعقیب واقع می‏شدند. از این‏رو، شیعیان برای فرار...