دکتر فریدون عباسی دوانی و همسرش مجروح شدند

دکتر فریدون عباسی دوانی و همسرش مجروح شدند

به گزارش خبرگزاري فارس، عوامل آمريكا و رژيم صهيونيستي امروز در پي نااميدي از انتقال و فرار مغزهاي ايران به خارج، اقدام به حذف فيزيكي و ترور دو استاد بسيجي دانشگاه كردند كه يكي از اساتيد در دم به شهادت رسيد و استاد...