دعای روزهای ماه مبارک رمضان با ترجمه فارسی

دعای روزهای ماه مبارک رمضان با ترجمه فارسی

دعای روزهای ماه مبارک رمضان دعای روز اول ماه مبارک رمضان اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین و قیامی فیه قیام القائمین و نبهنی فیه عن نومه الغافلین و هب لی جرمی فیه یا اله العالمین واعف عنی یا عافیا عن...