دشمن درجه یک حزب الله کیست؟

دشمن درجه یک حزب الله کیست؟

یک روزنامه صهیونیستی امروز در گزارشی اعلام کرد: عربستان سعودی با مامورکردن یکی از گروههای افراطی عامل اصلی انفجار روز گذشته در منطقه ضاحیه جنوب بیروت است. به گزارش مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت امروز در گزارشی...