دشمنترین دشمنان

دشمنترین دشمنان

دانشمند بزرگى پرسيدم معنى اين سخن (رسول خدا صلى الله عليه و آله )چيست ؟ مى فرمايداعدا عدوک نفسک التى بين جنيک دشمنترين دشمنان تو، نفس بدفرماى تو است که در ميان دو پهلوى تو (در درون تو ) قرار دارد.در پاسخ گفت : از آنجا که به هر...