جهان پهلوان تختی

جهان پهلوان تختی

تصویری زیبا از مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی در روزگاری دور. جهان پهلوان غلامرضا تختی با سگک دوبلی سنگین داود ایوب ۱۸ ساله را ضربه فنی کرده است. ایوب نای بلند شدن ندارد و پهلوان از او دستگیری می کند. به چهره ناراحت تختی دقت...