شعر بسیار زیبا در محضر حضرت آقا … / دستت اما حکایتی دارد…

شعر بسیار زیبا در محضر حضرت آقا … / دستت اما حکایتی دارد…

دیشب این طبع، بی‌قرار شما خواست عرض ارادتی بکند دست کم از دل شکسته‌تان واژه‌هایم عیادتی بکند ...