اشتباهات فاحش فیلم رستاخیز!!

اشتباهات فاحش فیلم رستاخیز!!

«خبرگزاری دانشجو» - محمدرضا باقری؛ رستاخیز فیلمی درباره قیام عاشوراست، ولی پر است از غلط های تاریخی و روایی و بی توجهی های کارگردان به روایت داستان. سوژه فیلم موضوعی مقدس و ارزشمند است، اما توجه نکردن کارگردان به مسائل...