پرداخت صورتحساب دروغ پردازی های هولوکاست

پرداخت صورتحساب دروغ پردازی های هولوکاست

نشريه " بارنزريويو " (Barnes Review) در گزارشي به تبيين نحوه اداره مالي موزه‌هاي هولوكاست آمريكا پرداخت. در ابتداي اين گزارش فريب افكار عمومي توسط حاميان هولوكاست چنين تشريح مي‌شود: به بازديدكنندگان موزه يادبود هولوكاست در...