درمانی برای گناه

درمانی برای گناه

انجام دادن توبه از گناهى كه از آن استغفار كردى و ترك گناه . اين مرحله ، اولين درجه عبادت كنندگان است . كميل يكى از ياران مخلص اميرالمؤ منين است ، مى گويد: از اميرالمؤ منين عليه السلام پرسيدم ، انسان گاهى گرفتار گناه مى شود و...