درمانهای مکمل بیش فعالی کودکان

درمانهای مکمل بیش فعالی کودکان

درمانهای مکمل : در حال حاضر درمانهای متداول بیش فعالی که در مطالعات مختلف تاثیر آنها اثبات شده است شامل درمان دارویی و رفتاردرمانی هستند. اما ممکن است پزشک کودک شما درمانهای اضافی و مداخلات دیگری بر اساس نیاز کودک تجویز...