دجال کیست ؟ وآیا خروج او قطعی است؟

دجال کیست ؟ وآیا خروج او قطعی است؟

دجال در لغت:دَجَل به معناي روكش نمودن يك شئ است كه باطن آن كم‌ارزش باشد ولي روي‌ آن را  زرق و برق داده يا طلاكاري كنند بنابراين وقتي دجال را براي كسي بكار مي‌برند يعني‌ آن شخص منافق، دروغگو و فريبنده است البته معاني...