پیامک تبرک روز معلم

پیامک تبرک روز معلم

پیامک تبرک روز معلم پیامک روز معلم ‌ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم استاد عزیزم روزت مبارک… . . دبیر عزیزم. یاد تو همیشه در ذهنم. عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است، روزت مبارک… . . به...