اقدام جالب یک بازیگر در دفاع از سید حسن نصرالله

اقدام جالب یک بازیگر در دفاع از سید حسن نصرالله

پس از مذاکره در مورد محتواي برنامه، متوجه شد که آنها از او مي خواهند تا در اين برنامه حجة الإسلام و المسلمين سيد "حسن نصرالله" دبيرکل حزب الله لبنان را مورد تمسخر قرار دهد ... داوود حسين ...