خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "دانلود کتاب فارسی لهوف"

دانلود کتاب مقتل لهوف ابن طاووس به دو زبان عربی و فارسی

دانلود کتاب مقتل لهوف ابن طاووس به دو زبان عربی و فارسی

زندگینامه و اظهار نظرها : سید در روز پانزده محرم سال ۵۸۹ ق در شهر حله به دنیا آمد. شروع تحصیلات او در شهر حله بود و از محضر پدر و جد خود، ورام بن ابی فراس بوده است. او علوم مقدماتی را نزد آن بزرگواران فرا گرفت . سید در بین...

دانلود کتاب مقتل لهوف ؛ ابن طاووس

دانلود کتاب مقتل لهوف ؛ ابن طاووس

 زندگينامه و اظهار نظرها : سيد در روز پانزده محرم سال 589 ق در شهر حله به دنيا آمد. شروع تحصيلات او در شهر حله بود و از محضر پدر و جد خود، ورام بن ابي فراس بوده است. او علوم مقدماتي را نزد آن بزرگواران فرا گرفت . سيد در بين...