شب چهارم محرم ۹۱-کربلایی جواد مقدم

شب چهارم محرم ۹۱-کربلایی جواد مقدم

ببین تموم خواهشو توی نگاه زینبت ( واحد ) حرمت آرزوی من،نوکریت آبروی من ( واحد ) آن حالتی خوش است که مستانه بگذرد ( شعرخوانی ) جز داغ هجران تو بر دل جراحت نیست ( واحد ) به توکل خالق غمت،به توسل اسم اعظمت ( شور...