دانلود مستند زیبای حضور

دانلود مستند زیبای حضور

دانلود مستند زیبای حضور مستند “حضور” با موضوع  بررسی سی روز نخست جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و مشکلات و حوادث و جریانات مختلف علیه نظام مقدس و کارشکنی های مسئولین وقت در جنگ و همچنین بررسی کودتای نوژه ،شکست امریکا در...