فیلم: مستند دیدنی «تسخیر»

فیلم: مستند دیدنی «تسخیر»

آرژانتین تا قبل از دهه 1990 کشوری با رشد بالا و در نزدیکی کشورهای جهان اول به حساب می آمد، اما با روی کار آمدن «کارلوس مِنِم» اوضاع این کشور متحول شد. منم آرژانتین را بر مبنای سیاست های صندوق بین المللی پول اداره کرد و...