دانلود مجموعه خنده بازار تاریخ

دانلود مجموعه خنده بازار تاریخ

دانلود مجموعه خنده بازار تاریخ بازیگران: حمید نیک برد ، کروش معصومی ، سیامک مفیدی و … کاردگردان: ابوالفضل احمدیان ، شهاب عباسی خلاصه: ساختار کلی این برنامه بر منوال شوخی با برنامه های تلویزیونی و مسائل روزمره...