دانلود کتاب «رهیافتِ راهبر»

دانلود کتاب «رهیافتِ راهبر»

 علاقه مندان متن کامل این کتاب که توسط اندیشکده راهبردی امنیت نرم در ۱۸۵ صفحه منتشر شده است، از اینجا می توانند دریافت کنند: متن کامل کتاب «رهیافتِ...