دانلود پکیجی شامل ۲۰۰۰ فونت انگلیسی Scriptorium Fonts Pack

دانلود پکیجی شامل ۲۰۰۰ فونت انگلیسی Scriptorium Fonts Pack

فونت ها مجموعه ای از علایم و رابط های گرافیکی میباشند که در زبان پارسی به آن ها قلم میگویند.فونت های سایز های مختلفی دارند و میزان آن پایین ترین نقطه کوتاه ترین حرف تا بالاترین بلند ترین حرف میباشد.فونت ها کاربرد های...