دانلود افزار نورالانوار v2.3‏ – نخستین دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

دانلود افزار نورالانوار v2.3‏ – نخستین دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

در یک نگاه، نرم افزار نور الانوار ۲ داراى:متن کامل قرآن کریم با خطّ عثمان طه، دو قرائت ترتیل کامل قرآن با صداى:- استاد منشاوى- استاد شهریار پرهیزکار پنج ترجمه فارسى، دو ترجمه انگلیسى، شش ترجمه به زبانهاى: - فرانسوى -...