راه اندازی دانشگاه غیرانتفاعی احمدی‌نژاد در تهران

راه اندازی دانشگاه غیرانتفاعی احمدی‌نژاد در تهران

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از موافقت این شورا با فعالیت علمی رئیس جمهور برای تربیت نیروهای تحصیلات تکمیلی در قالب یک دانشگاه خبر داد. دکتر محمدحسین یادگاری در گفتگو با مهر درباره ارایه مجوز از سوی شورای عالی انقلاب...