دانشمند جوان ایرانی برنده جایزه یونسکو

دانشمند جوان ایرانی برنده جایزه یونسکو

خبرنامه دانشجویان ایران: جایزه علمی یونسکو (جایزه دانشمندان جوان برنامه انسان و کره مسکون") به خانم عطیه کاظمی مجرد از ایران تعلق گرفت. دبیر کل کمیسیون یونسکو در ایران در گفت وگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت این جایزه به...