حرکت جناحی ابتکار و اعتراض متفاوت دانشجویان دانشگاه شریف

حرکت جناحی ابتکار و اعتراض متفاوت دانشجویان دانشگاه شریف

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای افتتاح دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به این دانشگاه رفت. حرکت جناحی ابتکار و اعتراض متفاوت دانشجویان دانشگاه شریف به گزارش جهان به نقل از تسنیم، دفتر انجمن اسلامی...