چرا اکثر دانشجویان دختر در دیدار با رهبر چادری هستند؟!

چرا اکثر دانشجویان دختر در دیدار با رهبر چادری هستند؟!

ديدار رهبر انقلاب با دانشجويان كه هر ساله در ماه مبارك رمضان برگزار مي‌شود، روز گذشته نيز برگزار شد و دانشجويان روزه خود را همراه با رهبر افطار كردند. به گزارش فرهنگ نیوز، يكدست چادري بودن دانشجويان دختر شركت كننده در...