دانستنی هایی درباره نبی رحمت (ص) و رحلتشان(۲)

دانستنی هایی درباره نبی رحمت (ص) و رحلتشان(۲)

دانستنی هایی درباره نبی رحمت (ص) و رحلتشان(۲) صورت ظاهری آن حضرت با دیگر مردمان تفاوتی نداشت و از این رو، وقتی در جمعی می‏نشست، گاه کسی می‏آمد و می‏پرسید: کدام یک از شما محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم هستید؟! آن گاه...