“داعش” فی الرقه بین فکی کماشه

“داعش” فی الرقه بین فکی کماشه

یتقدم الجیش السوری فی محافظه الرقه معقل جماعه "داعش" بعدما اجتازت وحداته الحدود الإداریه للمحافظه، یتزامن ذلک مع هجمات لجموعات مسلحه تستهدف الجماعه شمالی الرقه. وذکرت "رویترز" ان اشتباکات وقعت بین قوات الجیش السوری...