اناری که حقانیت شیعه را اثبات کرد

اناری که حقانیت شیعه را اثبات کرد

او وزیری داشت که در عداوت و دشمنی از خودش شدید تر بود و پیوسته نسبت به اهل بحرین، به خاطر محبتشان به اهل بیت رسالت علیهم السلام دشمنی می نمود و همیشه به فکر حیله و مکر برای کشتن و ضرر رساندن به آنها بود. روزی وزیر بر حاکم...