دادگاه ترکیه اموال توقیفی متهم ایرانی پرونده فساد مالی را با سودش پس داد

دادگاه ترکیه اموال توقیفی متهم ایرانی پرونده فساد مالی را با سودش پس داد

بیش از 1 میلیون لیره ترک، 800 هزار یورو، 60 هزار دلار و دو کیلو گرم طلا از سوی دادگاه توقیف شده بود.پول هاو طلاهای توقیف شده یکی از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه از سوی دادگاه به او بازگردانده شد. به گزارش عصر ایران به...