دادستانی تهران:۱۶ نفر از عوامل اختلال در بازار ارز بازداشت شدند

دادستانی تهران:۱۶ نفر از عوامل اختلال در بازار ارز بازداشت شدند

خبرگزاری فارس: 16 نفر از عوامل عمده اختلال ارزی که با استفاده از فضای ناشی از جنگ روانی دشمن، با کمک جریانات شایعه پراکن داخلی و خارجی و تبانی با یکدیگر موجبات تشدید شرایط پیش آمده را فراهم و از فضای موجود به طریق غیر...