رقیب داداشی قهرمان شد

رقیب داداشی قهرمان شد

نکته مهم این دوره از مسابقات قهرمانی رقیب روح الله در دوره های قبلی بود. مسلم دارابی که در دوره های قبلی به مقام دومی رسیده بود امسال بر سکوی نخست ایستاد تا از حالا به بعد وی عنوان قوی‌ترین مرد ایران را یدک بکشد....