خیابان​هایی که انقلاب نام آن​ها را عوض کرد

خیابان​هایی که انقلاب نام آن​ها را عوض کرد

در روزهای ابتدایی هر انقلاب یا حتی آمدن نظام جدید دست مردم به نخستین چیزهایی که می رسد نمادهاست؛ نمادهایی چون مجسمه وسط میدان شهر، عکس روی اسکناس یا نام خیابان ها. به گزارش مشرق به نقل از جام جم، از آن طرف در روزهای...