خواص چندگانه سماق

خواص چندگانه سماق

سماق سلامت نیوز:سماق یکی از ۳۵ گونه گیاهی گلدار است که بیشتر در مناطق نیمه گرمسیری و معتدل می روید و جزو ۱۰ آنتی اکسیدان گیاهی برتر محسوب می شود. به گزارش ایرنا از ساینس، ایران و به طور کلی خاورمیانه و کشورهای حاشیه...