جلیلی در جمع مردم خمینی شهر:توده‌های مردم حماسه خلق می‌کنند نه رانت‌‌خواری و اشرافیت

جلیلی در جمع مردم خمینی شهر:توده‌های مردم حماسه خلق می‌کنند نه رانت‌‌خواری و اشرافیت

نامزدانتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه توده‌های مردم همواره پشتیبان نظام هستند، گفت: با رانت، ویژه خواری و اشرافیت هیچ حماسه‌ای خلق نخواهد شد. به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به اصفهان، سعید جلیلی نامزد ریاست...