دستور روحانی‌ برای بررسی‌برقراری خط پروازی مستقیم ایران و آمریکا

دستور روحانی‌ برای بررسی‌برقراری خط پروازی مستقیم ایران و آمریکا

سرپرست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از دستور رئیس‌جمهور برای بررسی چگونگی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا خبر داد. دستور روحانی‌برای بررسی‌برقراری خط پروازی مستقیم ایران و آمریکا به گزارش جهان به نقل...