‘انعطاف تیم ایرانی درباره برخی خطوط قرمز بی‌سابقه‌ بود’

‘انعطاف تیم ایرانی درباره برخی خطوط قرمز بی‌سابقه‌ بود’

یکی از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی گفت که جریان مذاکرات هسته‌ای، مقامات ایرانی انعطاف بی‌سابقه‌ای در طیفی از محدودیت‌هایی که پیشتر به عنوان خط قرمز به شمار می‌آمده، نشان داده‌اند. به گزارش جهان، تسنیم به نقل از...