خطای دید بسیار جالب

خطای دید بسیار جالب

بروی تصویر زیر کلیک کنید تا در صفحه ای جدید باز شود -ابتدا  حرکت نقطه متحرک را تعقیب کنید تنها یک رنگ را می بینید - صورتی! -حالا لحظاتی به علامت + که در وسط دایره قرار دارد خیره شوید . نقطه متحرک را پس از لحظاتی به رنگ سبز...