عامل زیاد شدن خطا و گناه‏ چیست؟

عامل زیاد شدن خطا و گناه‏ چیست؟

امام صادق «ع» می فرمایند: غنايى كه تو را از ستمگرى باز دارد، بهتر از فقرى است كه به گناهت كشاند. عقیق: الإمام علي(ع) قال لابنه الحسن: لا تلم إنسانا يطلب قوته، فمن عدم قوته كثر خطاياه. امام على(ع) به امام حسن مجتبى(ع) می...