خصال یاران حضرت مهدی (عج)

خصال یاران حضرت مهدی (عج)

خصال یاران حضرت مهدی (عج) یاران حضرت مهدی(عج) از صنف و نژاد خاصی نیستند، بلکه از گروهها و نژادهای مختلف و از سراسر جهان هستند. حضرت در سن جوانی ظاهر می شوند و یاران ایشان نیز بیشتر جوانان پرتحرک و پرنشاط هستند. زنان نیز...