خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "خراسان"

پاک کننده های طبیعی کبد

پاک کننده های طبیعی کبد

کبد يکي از اعضاي مهم بدن است که صفرا توليد مي کند. بدن بدون ترشح صفرا قادر به عملکرد مناسب نيست. يرقان يا سندروم کبد چرب از جمله بيماري هاي کبد است که به علت مصرف هله هوله، غذاهاي چرب و مشروبات الکلي ايجاد مي شود. به نقل از...

عکس/ احترام نظامی برای شاه خراسان

عکس/ احترام نظامی برای شاه خراسان

...