۴۴هزار ختم قرآن روزانه در آمریکا

۴۴هزار ختم قرآن روزانه در آمریکا

- مسلمانان 88 کشور دنیا در این سایت حضور دارند و پس از ایران، مسلمانان آمریکا با روزانه 43 هزار و 800 ختم بیشترین فعالیت در زمنیه ختم قرآن را به ثبت رسانده‌اند. - بیش از 520 نفر کارمند این بنیاد در دفتر تهران عمدتا دانشجو ...