دمپسی با هواپیمایی دیگر بگرام را ترک کرد/ ۲ خدمه دچار آسیب شدند

دمپسی با هواپیمایی دیگر بگرام را ترک کرد/ ۲ خدمه دچار آسیب شدند

خبرگزاری فارس: یک راکت شلیک شده به سمت پایگاه بگرام افغانستان، به هواپیمای «مارتین دمپسی»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آسیب وارد کرد. ...