خبرنامه شماره یک منتشر شد/دکتر جلیلی

خبرنامه شماره یک منتشر شد/دکتر جلیلی

خبرنامه روزانه این ستاد به همت جمعی از فعالان این ستاد تولید شده است. هواداران و حامیان دکتر جلیلی می توانند این خبرنامه را هر روز در ساعت 12 از سایت حیات طیبه به آدرس drjalily.com دریافت کنند. به گزارش ستاد حیات طیبه، خبرنامه...