خاطرات النگ و دولنگ!

خاطرات النگ و دولنگ!

«النگ و دولنگ» يكي از برنامه‌هاي گروه كودك و نوجوان بود كه از شبكه اول پخش مي شد. كارگردان: ايرج طهماسب، بازيگران: خسرو احمدي (دولنگ) - عيسي يوسفي پور (النگ) ...